Personal

Våra medarbetare har stor kompetens och erfarenhet inom barn och ungdomsomsorg med varierande utbildning för att tillgodose barnens behov.
Stjärnbacken har hög personaltäthet och bemanning dygnet runt för att höja kvalitet och säkerhet.