Metoder

Stjärnbackens arbetsmetod utgår ifrån systematisk förändringsarbete som innebär kontinuerlig kartläggning och återkoppling av barnets behov.

Stjärnbacken jobbar även med Mi-Motiverande samtal: Utifrån bland annat ”Motiverande samtal vid autism och adhd”.

A.R.T-Agression Replacment Training. Som innefattar: ilskekontroll, moral/empati träning, sociala färdigheter och Familje A.R.T