Behandling

På Stjärnbacken Hvb är den egna individen viktigast. Under placering får barnen sociala insatser, motiverande samtal för att motivera till förändring, beteendeträning, miljöterapeutiska insatser, adl träning samt ilskekontroll och moralträning. Stjärnbacken arbetar tillsammans med familj/familjehem i behandlingsarbetet för att öka möjligheten för barnet att lyckas efter placering.

Stjärnbackens arbetsmetod utgår ifrån systemiskt förändringsarbete som innebär kontinuerlig kartläggning och återkoppling av barnets behov.