Behandling

På Stjärnbacken Hvb är den egna individen viktigast. Under placering får barnen sociala insatser, motiverande samtal för att motivera till förändring, beteendeträning, miljöterapeutiska insatser, adl träning samt ilskekontroll och moralträning. Stjärnbacken arbetar tillsammans med familj/familjehem i behandlingsarbetet för att öka möjligheten för barne att lyckas efter placering.

Stjärnbackens arbetsmetod utgår ifrån systematisk förändringsarbete som innebär kontinuerlig kartläggning och återkoppling av barnets behov.

Stjärnbacken jobbar även med Mi-Motiverande samtal: Utifrån bland annat ”Motiverande samtal vid autism och adhd”.

A.R.T-Agression Replacment Training. Som innefattar: ilskekontroll, moral/empati träning, sociala färdigheter och Familje A.R.T