Miljö

Stjärnbackens målsättning är att utföra behandlingar enligt riktlinjer i socialtjänstlagen samt att erbjuda bra och trygg boendemiljö med god kvalitet för våra boende.

Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling genom att ställa miljökrav på våra servicetjänster och miljögranska de produkter som köps in. Stjärnbacken jobbar med ständiga förbättringar inom miljö. Varje år sätter vi nya miljömål för att vi vill vara med att påverka positivt på vår miljö. Miljön är viktig för oss och vi gör även barnen mer medvetna om vi ska ta hand om vår miljö. Vi granskar vad vi har för betydande miljöaspekter och hur vi kan påverka dessa. Stjärnbacken har varit miljöcertifierade sedan 2015.

Miljömål 2018-2019

  • Stjärnbacken ska sänka sin bränsleförbrukning med 1%/mil. Detta ska vi lyckas med genom bland annat utbildning inom eko-drive.
  • Stjärnbacken ska köpa ekologiska mejeriprodukter.

Under 2019 arbetade vi på Stjärnbacken intensivt för att nå vårt mål med att sänka vår bränsleförbrukning, vi kan stolt meddela att vi nådde vårt mål och sänkte vår bränsleförbrukning med hela 14%!! Vi har ökat både medvetenhet och engagemang från både vuxna och barn när det gäller en hållbar miljö, att vara miljösmart är en viktig del i vårt arbete.

Miljömål 2020

Få kontroll över och minska vårt matsvinn.