Välkommen till Stjärnbacken Hvb

Stjärnbacken Hvb startade 2014 med målet att skapa en trygg och förutsägbar miljö för barn och ungdomar med normbrytande/gränsöverskridande beteende. Stjärnbacken erbjuder en strukturerad miljö med hög personaltäthet för att stärka barnet.

I den lugna, harmoniska, naturnära miljön finns det tillgång till sjö, båt och brygga. Stjärnbacken prioriterar utomhusvistelse och fritidsaktiviteter. På Stjärnbacken jobbar vi individuellt med barnet för att skapa relation och att skapa möjligheter.

Stjärnbacken Hvb är ett litet och familjärt behandlingshem för barn mellan 10-16år med 5 boendeplatser, 1 utsluss och 3 personal kvällar och helger. Allt för att ge barnet en möjlighet till förändring.

Vi tar emot både pojkar och flickor enligt LVU och SoL och har hela Sverige som upptagningsområde

För mer information fyll i kontaktformuläret nedanför.

Miljöpolicy

  • Uppfylla de krav som ställs av IS014001, myndigheter, kunder och medarbetare.
  • Framtagna mål konkretiseras i handlingsplaner.
  • Miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering.
  • Varje medarbetare genom utbildning och information bereds tillfälle att förstå miljökonsekvenser av sitt handlande i det egna arbetet.
  • Fokusera på ständig förbättring och förebygga negativ miljöpåverkan.
  • Våra kunder alltid sätts i centrum.
  • Alla avslutade ärende ska avslutas på ett sätt som öppnar för fortsatt samarbete.
  • Följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning.
  • Se över betydande miljöaspekter.