Välkommen till Stjärnbacken Hvb

Stjärnbacken Hvb är ett behandlingshem för både pojkar och flickor med ett gränsöverskridande/normbrytande beteende. Vi tar emot barn som placeras enligt SoL och LVU.

Stjärnbacken Hvb erbjuder en trygg, strukturerad och förutsägbar miljö för att stärka barnet och ge de verktyg som behövs för att så fort som möjligt slussas tillbaka till biologisk familj/familjehem.

I den lugna och harmoniska miljön finns det tillgång till sjö, båt och brygga. Stjärnbacken Hvb ligger mellan Boxholm kommun och Tranås kommun. Möjlighet till skolgång i liten klass. Stjärnbacken prioriterar fritidsaktiviteter och utomhusvistelse.

Vi har 4 platser för både pojkar och flickor 10 till och med 14 år, upptagningsområdet är hela Sverige.

För mer information fyll i kontaktformuläret nedanför.

Vår miljöpolicy

  • Framtagna mål konkretiseras i handlingsplaner.
  • Miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering.
  • Varje medarbetare genom utbildning och information bereds tillfälle att förstå miljökonsekvenser av sitt handlande i det egna arbetet.
  • Fokusera på ständig förbättring och förebyggande av förorening.
  • Våra kunder i centrum.
  • Alla ärenden avslutas på ett sätt som öppnar för fortsatt samarbete
  • Följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning.